Over ons     

Prof. mr. Joep Hubben is jurist en psycholoog n.p. Als inspecteur volksgezondheid, rechter in rechtbank en gerechtshof, voorzitter tuchtcollege, wetgevingsjurist, advocaat bij Nysingh (voorzitter sector gezondheids­zorg) en hoogleraar gezondheidsrecht is hij veelvuldig betrokken geraakt bij vraagstukken rond samenwerking in de zorg­sector. Het gaat daarbij zowel om samenwer­king op instel­lings­niveau (o.a. fusie) als op het niveau van medische professionals (maatschap, vakgroep, medische staf, MSB). Verder is hij vaak betrokken bij onderzoek en advies naar aanleiding van ernstige incidenten en calamiteiten in de zorg. Hij heeft uitgebreide ervaring als voorzitter van de raad van toezicht van een groot STZ-zieken­huis, een instel­ling voor gehandicaptenzorg, een ggz-instelling en een verpleeghuis.

+31 6 537 52 573

Curriculum vitae

Hoogleraar Gezondheidsrecht Rijksuniversiteit Groningen

Of Counsel/adviseur gezondheidsrechtelijke zaken bij Nysingh advocaten-notarissen te Arnhem/Utrecht

Partner bij BCZorg

Voorzitter van de raad van toezicht Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) te Tilburg

Voorzitter College van Beroep Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Raadsheer plv. bij het Gerechtshof s-Hertogenbosch

Raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te Arnhem

Redacteur Gezondheidszorg Jurisprudentie

Lid Commissie Keuzen in de Zorg (Commissie Dunning)

Compagnon/partner gezondheidsrecht bij Nysingh advocaten-notarissen

Voorzitter Raad van Toezicht van het Dr. Leo Kannerhuis

Voorzitter van de Toetsingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging gehandicapte pasgeborenen te Den Haag

Bestuurslid van het College Sanering Zorginstellingen te Utrecht

Lid Maatschappelijke Adviesraad van de Stichting Philadelphia Zorg

Voorzitter van de Commissie Wet Cliënt en Kwaliteit, Ministerie VWS

Lid commissie van bindend adviseurs van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Lid Redactie van het tijdschrift Rechtspraak Zorgverzekering

Voorzitter College van Arbiters van AO Artsen Verzekeringen te Nieuwegein

Voorzitter van de Raad van Toezicht Koninklijke Kentalis

Arbiter van de Stichting Rechtspraak Zorgverzekering

Lid van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit Gezondheidsonderzoek

Voorzitter College van Beroep Psychotherapie

Hoogleraar Gezondheidsrecht Vrije Universiteit Amsterdam te Amsterdam

Vice-voorzitter van het College Bouw Zorginstellingen te Utrecht

Bijzonder hoogleraar Gezondheidsrecht Radboud Universiteit te Nijmegen

Arbiter Stichting Arbitrage Gezondheidszorg

Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)

Opleiding

Vrije Universiteit Amsterdam
Studierichting Psychologie, afgerond met doctoraal examen

Vrije Universiteit Amsterdam
Studierichting Nederlands recht, afgerond met doctoraal examen

Universiteit van Amsterdam
Promotie tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Onderwerp: Psychotherapie en Recht