Over ons     

Drs. Johan van der Heide is arts en sociaal geneeskundige. Hij heeft een jarenlange ervaring als bestuurder van verschillende ziekenhuizen en een VVT-organisatie en kent de dynamiek van binnenuit. Als consultant en mediator adviseert hij zorg-, pensioen- en onderwijsorganisaties op het terrein van onder meer strategische vraagstukken, governance en bij (dreigende) conflicten. Hij is een ervaren toezichthouder van zorg-, verzekerings- en onderwijsinstellingen.

+31 6 536 45 576

Curriculum vitae

Functies en nevenfuncties

Coach, strategie-ontwikkelaar, conflictbemiddelaar
2017 – heden

Lid bestuur Lareb
2019 – heden

Partner bij BCZorg
September 2019 – heden

Projectleider Afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde ziekenhuizen ZGT en MST
2016 – 2017

Lid Raad van Toezicht LelieZorggroep
2017 – heden

Voorzitter Raad van Toezicht Ziekenhuis Gelderse Vallei
2016 – heden

Lid Raad van Bestuur Zorggroep Noord en Midden Limburg
2014 – 2016

Lid Raad van Toezicht St. WoonZorgUnie Veluwe
2015 – heden

Lid Raad van Toezicht Groene Hart Ziekenhuis Gouda
2014 – heden

Voorzitter Raad van Bestuur Dialysecentrum Ravenstein
2011 – 2014

Voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Bernhoven
2008 – 2014

Commissaris Medirisk verzekeringen
2008 – 2014

Voorzitter St. Samenwerkende ziekenhuizen NO-Brabant
2008 – 2014

Lid Raad van Bestuur ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
2000 – 2007

Lid NVZ bestuurscommissie
2006 – 2012

Adviseur VSB-fonds
2006 – 2011

Lid Bestuur Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging
2006 – 2008

NVZD-coach voor nieuwe bestuurders
2006 – heden

Auditor NIAZ
2006 – heden

Lid adviesraad MTI
2005 – heden

Voorzitter St. Fluenz Zeeland
2004 – 2008

Lid van comité van aanbeveling St. Slachtofferhulp Zeeuws-Vlaanderen
2002 – 2008

Lid Raad van Toezicht prof. Lindeboominstituut
2002 – 2006

Oprichter en directeur Binkhorst Eye Center, privékliniek
2000 – 2008

Voorzitter Raad van Toezicht RAV Zeeland
2001 – 2008

Lid Raad van Toezicht Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut
2001 – 2008

Lid Raad van Toezicht Geref. Hogeschool Zwolle
2000 – 2011

Lid Raad van Bestuur Ziekenhuis van Weel-Bethesda
1991 – 2000

Bestuurslid DB Rijnmondziekenhuizen
1990 – 2000

Regionaal adviseur Zilveren Kruis-Achmea
1985 – 1990

Adviserend Geneeskundige en hoofd zorgbeleid zorgverzekeraar ZAO (voorheen Gooi e.o.)
1985 – 1990

Opleiding

Auditor NIAZ
2003 – 2004

Mediator
2002 – 2003

Masterclass BMG Erasmus
1996 – 1998

Registratie Specialist Sociaal Geneeskundige
1986 – 1989

Artsexamen
1984

Doctoraal Geneeskunde, kandidaat Psychologie, statistiek, methodologie en filosofie
1977 – 1983